Naturveiviser

Naturveiviser er et designverksted som jobber med naturrom. De utvikler naturstier, konsepter for formidling og erfaringselementer.

En bekk, en myr eller et tre er naturrom med opplevelseskvaliteter. Gjennom naturromdesign ønsker Naturveiviser å skape et møte mellom menneske og natur og menneske og kunst. Det er nettop dette møtet som var essensen i utvikling av visuell identitet.