Hadeland

Det bølgende landskapet, de mange kulturminnene og et grønt næringsliv var noen av hovedinspirasjonskildene bak den visuelle identiteten til Hadeland.