Pattern empowerment

Forarbeid til workshop under Visuelt-dagene i regi av Gilles og Cecilie som holdes på Vulkan fredag 9. oktober kl 13. M8 har ansvar for Monotypi-stasjonen, og vi gleder oss!