Brennabu

Brennabu

Brennabu er Norges eldste og største leirskole. Den ligger på Vaset i Valdres, på grensen mellom skog og høyfjell.

M8 har designet en visuell identitet for Brennabu. Designets oppgave var å synliggjøre hvor viktig leirskole er for hele livet: Her får elevene med seg viktig lærdom de ikke får under den vanlige skolegangen. Målgruppen er sammensatt og forskjellig: Kommuner (politisk og administrativt nivå) og skoler (rektor, lærer, foreldre, elever). I en hverdag da leirskoletilbud velges bort, var det viktig for Brennabu med verktøy som kunne hjelpe dem til å snakke med kommunene og overbevise dem. I tillegg må de forsøke å bli den leirskolen som skolene velger å reise til.

Den visuelle identiteten bygger på Brennabu i sitt miljø gjennom årstidenes gang. Å være ett med naturen, gå inn i den og lære av den.