Morken Betongvare

Morken Betongvare har fra 1946 produsert betongblokker til landbruksbygg, grunnmurer, industribygg, garasjer/verksteder, tilbygg, hytter osv. til selvbyggere, entreprenører og murere på Østlandet.

Den visuelle identiteten tar utgangspunkt i hvor viktig kvaliteten på enkeltelementet er for å få til en sterk helhet. En kvalitet Morgen Betongvare fortsetter å levere med glans.