Kviteseid – design til et sted

“Kviteseid i Framtida” er et stedsutviklingsprosjekt der målet er å legge til rette for et attraktivt og levende sentrum i Kviteseidbyen. Feste landskap/arkitektur er prosjektutvikler, og i tett samarbeid med dem har vi arbeidet med identitetsdesign for Kviteseid. Designet knytter seg i første rekke mot to prosjekter i Kviteseid sentrum: Et bakgårdsprosjekt knyttet mot Café Hvidesøe, og ny bruk av Bryggehuset på Kviteseid Brygge. Identiteten tar utgangspunkt i bebyggelse og landskap i Kviteseid. Den er synlig på bl.a. turkart, infoskilt og Kviteseidpladd fra Røros Tweed.