Bærekraft gjennom kunnskap

Horisont Miljøpark

Horisonts Miljøparks kjernesetning er «Bærekraft gjennom
kunnskap». Alt selskapet gjør skal bære preg av dette.
Avfall er en ressurs - en råvare. Derfor bygger Horisonts
nye visuelle identitet på et blad: Både i logoens symbol og
i dekorelementer som benyttes i den visuelle identiteten.
Bladet illustrerer kretsløp, vekst og noe naturlig/
bærekraftig.